Imienieny:
Strona Główna Mapa Strony Kontakt

Bankowość Internetowa

LOGOWANIE: Klient indywidualny Klient korporacyjny
 
 

 

Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim proponuje Państwu System Bankowości Internetowej jest to nowoczesna, a zarazem bardzo bezpieczna usługa, która umożliwia dostęp do rachunku przez Internet. Korzystanie z niej gwarantuje oszczędność pieniędzy i czasu. Pozwala także na bezpieczny i komfortowy dostęp do własnych rachunków i wielu czynności bankowych przez komputer z dostępem do internetu możliwy przez całą dobę i przez cały rok z dowolnego miejsca na świecie. Jednym warunkiem korzystania z usług jest dostęp do komputera klasy PC z przeglądarką WWW. Warto podkreślić, że w projektowaniu i budowie systemu wykorzystano najnowszą wiedzę i technologię zabezpieczającą przed ewentualnymi próbami włamania. W tym celu do identyfikacji powierzamy Państwu specjalistyczne urządzenie kryptograficzne, zwane tokenem, potwierdzające tożsamość użytkownika po zalogowaniu się na stronie WWW.

System Bankowości Internetowej umożliwia:

 • skrócenie do minimum czasu spędzonego w Banku,
 • kontrolowanie na bieżąco stanu rachunku,
 • wysyłanie przelewów,
 • szybkie i efektywne zarządzanie finansami firmy,
 • dokonywanie operacji oraz korzystanie z bieżących informacji bez konieczności wizyty w Banku,
 • otrzymywanie informacji SMS o stanie konta.Dla klientów indywidualnych przygotowaliśmy dostęp do konta przy pomocy:

 1.  identyfikatora oraz tokena,
 2.  identyfikatora oraz hasła w przypadku Autoryzacji SMS,

Klienci dokonują poprzez przeglądarkę internetową standardowych operacji na rachunkach bankowych. Możliwe jest zatem podglądanie stanu rachunku, historii operacji, pełna obsługa przelewów, itp.

Pobierz wniosek o świadczenie usług bankowości internetowej.

 

Usługa SMS Kontakt –

 • SMS Kontakt zapewnia komunikację za pomocą wiadomości SMS pomiędzy Bankiem,  a Posiadaczem rachunku .
 • Za pośrednictwem Systemu SMS Posiadacz rachunku może:

1)      otrzymywać automatyczne powiadomienia po zdarzeniu (tj. wpływie środków na rachunek);

2)      otrzymywać automatycznie generowane komunikaty informujące o stanie na rachunkach bankowych (np. codzienne informowanie o ustalonej godzinie o saldzie na wskazanym wcześniej rachunku)

 • Aktywacja Systemu SMS Kontakt, następuje w Banku po złożeniu wniosku.


 
Dla firm proponujemy w zależności od wielkości i formy prawnej dwie możliwości korzystania z Systemu Bankowości Internetowej:

Dla małych oraz średnich firm, reprezentowanych wobec banku przez jedną osobę przygotowaliśmy wersję z dostępem za pomocą tokena lub hasła (autoryzacja SMS). Identyfikacja następuje po podaniu identyfikatora i hasła lub po podaniu identyfikatora, kodu dostępu oraz po podaniu wskazań tokena. Pozwala na dokonywanie poprzez przeglądarkę internetową standardowych operacji na rachunkach bankowych. Możliwe jest zatem podglądanie stanu rachunku, historii operacji, pełna obsługa przelewów, umożliwia również dokonywanie przelewów w formacie wymaganym przez ZUS oraz Urząd Skarbowy.

Pobierz wniosek o świadczenie usług przez internet

Szczegółowe zasady postępowania podczas aktywacji dostępu do systemu SBI, uwierzytelniania i autoryzacji transakcji płatniczych:

Instrukcja uwierzytelnienia i autoryzacji do Systemu Bankowości Elektronicznej

 

Dla większych firm, o większej liczbie osób upoważnionych do reprezentowania firmy wobec banku przygotowaliśmy specjalną wersję - korporacyjną. Klientom udostępniamy identyfikatory oraz karty chipowe. Osoby upoważnione do akceptacji przelewów otrzymują karty, dzięki którym podpisują elektronicznie przelewy. W tej wersji istnieje możliwość nadawania uprawnień wielu osobom. Administrator systemu, pracownik Państwa firmy, określa zakres uprawnień każdego pracownika. Dla przykładu można nadać pracownikowi uprawnienia jedynie do wprowadzania nowych przelewów uniemożliwiając jej uzyskanie podglądu stanu rachunku, jego historii. Poza tym system umożliwia stworzenie bazy odbiorców, adresatów przelewów, lub też importu przelewów z odpowiednio sformatowanych plików z używanych przez Państwa systemów finansowo księgowych.

Pobierz wniosek o świadczenie usług przez internet
Posiadacz konta powinien:

 • przechowywać środki dostępu (identyfikatora ID, tokena, karty chipowej, karty płatniczej oraz numerów identyfikacyjnych PIN) z zachowaniem należytej staranności,
 • chronić token, karty chipowe przed kradzieżą, zgubieniem,zniszczeniem oraz uszkodzeniem,
 • nie przechowywać karty chipowej wraz z kodem identyfikacyjnym PIN,
 • zabezpieczyć środki dostępu przed dostępem osób nie uprawnionych,
 • nie udostępniać środków dostępu osobom nieuprawnionym,
 • niezwłocznie zgłosić utratę lub zniszczenie tokena, karty chipowej lub karty płatniczej.