Imienieny:
Strona Główna Mapa Strony Kontakt

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie potrzeb związanych z remontem (modernizacją) i wyposażeniem domu lub lokalu mieszkalnego ( np. zabudowa kuchni, meble, wyposażenie łazienek, sprzęt RTV/AGD) oraz realizację przedsięwizięć polegających na zakupie oraz instalacji towarów i urządzeń ekologicznych typu:

 • odnawialnych źródeł energii, takich jak: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaniczne, pompy ciepła, przydomowe wiatraki, wentylacja z odzyskiem ciepła itp.,
 • okien i drzwi zewnetrznych, które podnoszą efektywność energetyczną,
 • materiałów do ocieplenia stropu piwnicy, podłogi, scian zewnetrznych, dachu, stropu,
 • domowych satcji uzdatniania wody z ujęć własnych,
 • systemu odzysku wody deszczowej i inne inwestycje z zakresu ochrony wód,
 • przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • kotłów centralnego ogrzewania spełmniających wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012.

 

Warunki i zalety kredytu:

 • maksymalna wysokość kredytu 100.000,00 zł.,
 • okres kredytowania do 120 miesięcy, w tym możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału na okres do 6 miesięcy,
 • rozliczenie kredytu:

1) 70%  kwoty udzielonego kredytu na podstawie oświadczenia Kredytobiorcy, pozostałe 30% rozliczane jest na podstawie faktur lub rachunków; lub  

2) na podstawie kontroli przeprowadzonego remontu i wyposażenia domu lub lokalu mieszkalnego, poprzez przeprowadzenie  inspekcji w miejscu kredytowanego przedsięwzięcia, 

 • szybka decyzja,
 • bez ukrytych, dodatkowych opłat,
 • korzystna  stopa oprocentowania kredytu,
 • niska prowizja jednorazowa.