Imienieny:
Strona Główna Mapa Strony Kontakt

Kredyt hipoteczny.

Udzielany jest na dowolny cel, bez konieczności udokumentowania przeznaczenia.


Warunki i zalety kredytu hipotecznego

  • okres kredytowania do 25 lat,
  • wysokość kredytu nie może przekroczyć 500.000 zł. i 70 % wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej prawne zabezpieczenie spłaty kredytu,
  • dopuszcza się możliwość udzielenia kredytu w kwocie do 100.000 zł., nie więcej niż 70 % wartości określonej wg polisy ubezpieczeniowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu, bez konieczności posiadania aktualnej wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego,
  • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu (bez opłat),
  • minnimum formalności,
  • szybka decyzja,
  • bez ukrytych, dodatkowych opłat,
  • korzystna stopa oprocentowania kredytu.