Imienieny:
Strona Główna Mapa Strony Kontakt

Kredyt Inwestycyjny.

Kredyt inwestycyjny jest przeznaczony na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego, lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia polegające na: zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości, zakupie udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Udzielamy kredytów pomostowych na realizację inwestycji objętych dofinansowanie z Funduszy Unii Europejskiej.

 

Warunki i zalety kredytu inwestycyjnego:

  • możliwość sfinansowania z kredytu 100 % wartości inwestycji,
  • możliwość refinansowania 50% udokumentowanych nakładów inwestycyjnych poniesionych maksymalnie 6 m-cy przed datą złożenia wniosku,
  • okres kredytowania do 25 lat,
  • możliwość skorzystania z karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy,
  • korzystne oprocentowanie kredytu i prowizji ( możliwość negocjowania),
  • wypłacany jednorazowo lub w transzach,
  • spłata kredytu w uzgodnionych z Klientem ratach, dostosowana do indywidualnego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej,
  • szybka decyzja,
  • forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta.