Imienieny:
Strona Główna Mapa Strony Kontakt

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym skierowany jest do rolników posiadających konto w naszym banku. Stanowi on swoisty „parasol ochronny” w zakresie finansowania bieżących potrzeb związanych z działalnością rolną.

Warunki i zalety kredytu obrotowego w rachunku bieżącym:
  • poprawia płynność finansową firmy,
  • swoboda w zakresie celu, który ma być finansowany ze środków kredytu,
  • okres kredytowania do 2 lat z możliwością przedłużenia na kolejne okresy, bez konieczności spłaty salda kredytowego,
  • przyznawany jako indywidualny limit zadłużenia (wysokość limitu uzależniona jest w głównej
  • mierze od wielkości obrotów realizowanych przez wnioskodawcę na rachunku bankowym prowadzonym w naszym banku,
  • możliwe jest udzielenie kredytu Klientom przenoszącym rachunek z innego banku (na podstawie historii rachunku w poprzednim banku),
  • szybka decyzja,
  • forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta.