Imienieny:
Strona Główna Mapa Strony Kontakt

Lokaty terminowe Standard

  • atrakcyjne oprocentowanie
  • dogodne okresy przechowywania depozytów
  • zwiększając kwotę lokaty zyskujesz wyższe oprocentowanie
  • niewielka minimalna kwota wkładu, wnoszonego na lokatę – wystarczy już 100 zł
  • bezpieczeństwo – środki są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
  • automatyczne odnawianie lokaty na kolejny okres bez konieczności wizyty w banku

 

Uprzejmie informujemy, o zmianach oprocentowania środków zgromadzonych na lokatach terminowych oraz rachunku oszczędnościowym w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim, związanych z obniżką podstawowych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, w tym obniżką stopy redyskonta weksli.

Zmienione oprocentowanie obowiązuje od 16 marca 2015 roku.

 

Oprocentowanie:

 

Lokaty od 1 miesiąca do 36 miesięcy, minimalna wpłata 100,- złotych

okres deponowania LOKATY
poniżej
10 tys. zł
LOKATY
powyżej
10 tys. zł
LOKATY
powyżej
50 tys. zł
Lokata 1 miesiąc
 
 
Oprocentowanie
zmienne w skali roku
0,39
%
0,69
%
0.86
%
Lokata 3 miesiące
Oprocentowanie
zmienne w skali roku
0,42
%
0,66
%
1,04
%
LOKATA 6 MIESIĄCe 
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,58
%
0,81
%
1,12
%
LOKATA 12 MIESIĘcy
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
                 0,81
%
                 1,04
%
                 1,36
%
LOKATA 24 MIESIĘcy
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
1,17
%
1,56
%
                  1,71
%

LOKATA 36 MIESIęcy
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
1,40
%
1,71
%
1,94
%