Imienieny:
Strona Główna Mapa Strony Kontakt

Lokaty terminowe Standard

  • dogodne okresy przechowywania depozytów
  • zwiększając kwotę lokaty zyskujesz wyższe oprocentowanie
  • niewielka minimalna kwota wkładu, wnoszonego na lokatę – wystarczy już 100 zł
  • bezpieczeństwo – środki są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
  • automatyczne odnawianie lokaty na kolejny okres bez konieczności wizyty w banku

 

Lokaty terminowe STANDARD w złotych - otwarte od dnia 01.05.2020 r.

 

Lokaty od 1 miesiąca do 36 miesięcy, oprocentowanie zmienne

okres deponowania LOKATY
poniżej
10 tys. zł
LOKATY
powyżej
10 tys. zł
LOKATY
powyżej
50 tys. zł
Lokata 1 miesiąc
 
 
Oprocentowanie
zmienne w skali roku
0,10
%
0,10
%
0.11
%
Lokata 3 miesiące
Oprocentowanie
zmienne w skali roku
0,11
%
0,11
%
0,12
%
LOKATA 6 MIESIĄCe 
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,12
%
0,12
%
0,13
%
LOKATA 12 MIESIĘcy
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
                 0,13
%
                 0,13
%
                 0,15
%
LOKATA 24 MIESIĘcy
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,20
%
0,20
%
                  0,25
%

LOKATA 36 MIESIęcy
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,30
%
0,30
%
0,35
%