Imienieny:
Strona Główna Mapa Strony Kontakt

Lokaty terminowe Standard

  • dogodne okresy przechowywania depozytów
  • zwiększając kwotę lokaty zyskujesz wyższe oprocentowanie
  • niewielka minimalna kwota wkładu, wnoszonego na lokatę – wystarczy już 100 zł
  • bezpieczeństwo – środki są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
  • automatyczne odnawianie lokaty na kolejny okres bez konieczności wizyty w banku

 

Lokaty terminowe STANDARD w złotych - otwarte od dnia 01.05.2020 r.

 

Lokaty od 1 miesiąca do 36 miesięcy, oprocentowanie zmienne

okres deponowania LOKATY
poniżej
10 tys. zł
LOKATY
powyżej
10 tys. zł
LOKATY
powyżej
50 tys. zł
Lokata 1 miesiąc
 
 
Oprocentowanie
zmienne w skali roku
0,02
%
0,02
%
0.02
%
Lokata 3 miesiące
Oprocentowanie
zmienne w skali roku
0,02
%
0,02
%
0,02
%
LOKATA 6 MIESIĄCe 
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,02
%
0,02
%
0,03
%
LOKATA 12 MIESIĘcy
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
                 0,03
%
                 0,03
%
                 0,03
%
LOKATA 24 MIESIĘcy
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,04
%
0,04
%
                  0,05
%

LOKATA 36 MIESIęcy
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,06
%
0,06
%
0,07
%