Imienieny:
Strona Główna Mapa Strony Kontakt

Lokaty terminowe – nadwyżkę środków finansowych swojej Firmy korzystnie ulokujesz na lokatach naszym Banku, które są dopasowane do indywidualnych preferencji i możliwości każdego Klienta.

 

  • atrakcyjne oprocentowanie

  • szeroki wybór terminów lokowania środków – od 1 dnia (ON) do 36 miesięcy.

  • zwiększając kwotę lokaty zyskujesz wyższe oprocentowanie

  • niewielka minimalna kwota wkładu, wnoszonego na lokatę – wystarczy już 1000 zł

  • bezpieczeństwo – środki są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

  • automatyczne odnawianie lokaty na kolejny okres bez konieczności wizyty w banku

 


Oprocentowanie:

Lokata ON – minimalny stan środków na rachunku bieżącym 100 000,- zł

Lokata on
Oprocentowanie
zmienne w skali roku
0.10
%
 

 

Lokaty 7 dniowe i 14 dniowe, minimalna wpłata 5000,- złotych

Lokaty 7 dniowe
Oprocentowanie
zmienne w skali roku
0,10
%
Lokaty 14 dniowe
Oprocentowanie
zmienne w skali roku
0,10
%

 

Lokaty od 1 miesiąca do 36 miesięcy, minimalna wpłata 1000,- złotych


okres deponowania LOKATY
poniżej
10 tys. zł
LOKATY
powyżej
10 tys. zł
LOKATY
powyżej
50 tys. zł
Lokata 1 miesiąc
     
Oprocentowanie
zmienne w skali roku
0,10
%
0,12
%
0,15
%
Lokata 2 miesiące
Oprocentowanie
zmienne w skali roku
0,15
%
0,20
%
0,22
%
LOKATA 3 MIESIĄCe 
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,18
%
0,20
%
0,23
%
LOKATA 4 MIESIĄce
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,19
%
0,20
%
0,23
%
LOKATA 5 MIESIĘcy
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,20
%
0.20
%
0,23
%
LOKATA 6 MIESIĘcy
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,25
%
0,26
%
0,27
%
LOKATA 9 MIESIęcy
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,26
%
0,27
%
0,28
%
LOKATA 12 miesięcy
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,27
%
0,28
%
0,30
%
LOKATA 24 miesiące
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,28
%
0,29
%
0,32
%
LOKATA 36 miesięcy
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,30
%
0,35
%
0,40
%