Imienieny:
Strona Główna Mapa Strony Kontakt

Lokaty terminowe – nadwyżkę środków finansowych swojej Firmy korzystnie ulokujesz na lokatach naszym Banku, które są dopasowane do indywidualnych preferencji i możliwości każdego Klienta.

 

  • szeroki wybór terminów lokowania środków – od 1 dnia (ON) do 36 miesięcy.

  • zwiększając kwotę lokaty zyskujesz wyższe oprocentowanie

  • niewielka minimalna kwota wkładu, wnoszonego na lokatę – wystarczy już 1000 zł

  • bezpieczeństwo – środki są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

  • automatyczne odnawianie lokaty na kolejny okres bez konieczności wizyty w banku

 

Uprzejmie informujemy o zmianach oprocentowania produktów depozytowych dla Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim, związanych z obniżeniem podstawowych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, w tym obnizką stopy redyskonta weksli, łącznie o 1,20 punktu procentowego tj. do poziomu 0,55%.

Zmienione oprocentowanie obowiązuje od 22.06.2020 roku.

Oprocentowanie:

Lokata ON – minimalny stan środków na rachunku bieżącym 100 000,- zł

Lokata on
Oprocentowanie
zmienne w skali roku dla nowo zakładanych lokat
0.00
%
 

 

Lokaty 7 dniowe i 14 dniowe, minimalna wpłata 5000,- złotych

Lokaty 7 dniowe
Oprocentowanie
zmienne w skali roku
0,00
%
Lokaty 14 dniowe
Oprocentowanie
zmienne w skali roku
0,00
%

 

Lokaty od 1 miesiąca do 36 miesięcy, minimalna wpłata 1000,- złotych


okres lokaty
LOKATY
poniżej
10 tys. zł
LOKATY
powyżej
10 tys. zł
LOKATY
powyżej
50 tys. zł
Lokata 1 miesiąc
     
Oprocentowanie
zmienne w skali roku
0,01
%
0,01
%
0,01
%
Lokata 2 miesiące
Oprocentowanie
zmienne w skali roku
0,01
%
0,01
%
0,02
%
LOKATA 3 MIESIĄCe 
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,01
%
0,02
%
0,02
%
LOKATA 4 MIESIĄce
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,01
%
0,02
%
0,02
%
LOKATA 5 MIESIĘcy
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,01
%
0.02
%
0,02
%
LOKATA 6 MIESIĘcy
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,02
%
0,02
%
0,02
%
LOKATA 9 MIESIęcy
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,02
%
0,02
%
0,02
%
LOKATA 12 miesięcy
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,02
%
0,02
%
0,02
%
LOKATA 24 miesiące
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,02
%
0,03
%
0,03
%
LOKATA 36 miesięcy
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,03
%
0,03
%
0,03
%