Imienieny:
Strona Główna Mapa Strony Kontakt

Lokaty terminowe – nadwyżkę środków finansowych z bieżącej działalności rolniczej, ulokujesz na korzystnie oprocentowanych lokatach.

 

  • atrakcyjne oprocentowanie

  • szeroki wybór terminów lokowania środków – od 1 do 36 miesięcy.

  • zwiększając kwotę lokaty zyskujesz wyższe oprocentowanie

  • minimalna kwota wkładu, wnoszonego na lokatę już od 1000 zł

  • bezpieczeństwo – środki są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

  • automatyczne odnawianie lokaty na kolejny okres bez konieczności wizyty w banku

 

Uprzejmie informujemy, o zmianach oprocentowania środków zgromadzonych na lokatach terminowych oraz rachunku oszczędnościowym w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim, związanych z obniżką podstawowych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, w tym obniżką stopy redyskonta weksli.

Zmienione oprocentowanie obowiązuje od 16 marca 2015 roku.

 

Oprocentowanie:

 


   

 

Lokaty od 1 miesiąca do 36 miesięcy, minimalna wpłata 1000,- złotych


okres deponowania LOKATY
poniżej
10 tys. zł
LOKATY
powyżej
10 tys. zł
LOKATY
powyżej
50 tys. zł
Lokata 1 miesiąc
     
Oprocentowanie
zmienne w skali roku
0,10
%
0,12
%
0,15
%
Lokata 2 miesiące
Oprocentowanie
zmienne w skali roku
0,15
%
0,20
%
0,22
%
LOKATA 3 MIESIĄCe 
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,18
%
0,20
%
0,23
%
LOKATA 4 MIESIĄce
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,19
%
0,20
%
                 0,23
%

LOKATA 5 MIESIĘcy
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,20
%
0,20
%
0,23
%
LOKATA 6 MIESIĘcy
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,25
%
0.26
%
0,27
%
LOKATA 9 MIESIęcy
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,26
%
0,27
%
0,28
%
LOKATA 12 miesięcy
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,27
%
0,28
%
0,30
%
LOKATA 24 miesiące
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,28
%
0,29
%
0,32
%
LOKATA 36 miesięcy
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,30
%
0,35
%
0,40
%