Imienieny:
Strona Główna Mapa Strony Kontakt
Lokaty terminowe potwierdzone książeczką oszczędnościową

 

  • atrakcyjne oprocentowanie

  • dogodne okresy przechowywania depozytów

  • zwiększając kwotę lokaty zyskujesz wyższe oprocentowanie

  • niewielka minimalna kwota wkładu, wnoszonego na lokatę – wystarczy już 100 zł

  • możliwość śledzenia na bieżąco stanu oszczędności

  • bezpieczeństwo – środki są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

  • automatyczne odnawianie lokaty na kolejny okres bez konieczności wizyty w banku

 

 

Uprzejmie informujemy, o zmianach oprocentowania środków zgromadzonych na lokatach terminowych oraz rachunku oszczędnościowym w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim, związanych z obniżką podstawowych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, w tym obniżką stopy redyskonta weksli.

Zmienione oprocentowanie obowiązuje od 16 marca 2015 roku.

 

Oprocentowanie:

 

Lokaty od 1 miesiąca do 36 miesięcy, minimalna wpłata 100,- złotych

okres deponowania LOKATY
poniżej
10 tys. zł
LOKATY
powyżej
10 tys. zł
LOKATY
powyżej
50 tys. zł
Lokata 1 miesiąc
 
 
Oprocentowanie
zmienne w skali roku
0,39
%
0,69
%
0.86
%
Lokata 2 miesiące
Oprocentowanie
zmienne w skali roku
0,47
%
0,7
%
0,93
%
LOKATA 3 MIESIĄCe 
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,42
%
0,66
%
1,04
%
LOKATA 4 MIESIĄce
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,66
%
0,89
%

                  1,26
%

LOKATA 5 MIESIĘcy
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
                 0,70
%
                 0,93
%
                 1,28
%
LOKATA 6 MIESIĘcy
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,58
%
0,81
%
                  1,12
%

LOKATA 9 MIESIęcy
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,86
%
1,09
%
1,40
%
LOKATA 12 miesięcy
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,81
%
1,04
%
                 1,36
%

LOKATA 24 miesiące
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
1,17
%
1,56
%
1,71
%
LOKATA 36 miesięcy
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
1,40
%
1,71
%
                  1,94
%