Imienieny:
Strona Główna Mapa Strony Kontakt
Lokaty terminowe potwierdzone książeczką oszczędnościową

 

  • dogodne okresy przechowywania depozytów

  • zwiększając kwotę lokaty zyskujesz wyższe oprocentowanie

  • niewielka minimalna kwota wkładu, wnoszonego na lokatę – wystarczy już 100 zł

  • możliwość śledzenia na bieżąco stanu oszczędności

  • bezpieczeństwo – środki są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

  • automatyczne odnawianie lokaty na kolejny okres bez konieczności wizyty w banku

 

Lokaty terminowe potwierdzone książeczką oszczędnościową w złotych - otwarte od dnia 01.05.2020 r.

 

Lokaty od 1 miesiąca do 36 miesięcy, oprocentowanie zmienne

okres lokaty
LOKATY
poniżej
10 tys. zł
LOKATY
powyżej
10 tys. zł
LOKATY
powyżej
50 tys. zł
Lokata 1 miesiąc
 
 
Oprocentowanie
zmienne w skali roku
0,01
%
0,01
%
0.01
%
Lokata 2 miesiące
Oprocentowanie
zmienne w skali roku
0,01
%
0,01
%
0,02
%
LOKATA 3 MIESIĄCe 
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,01
%
0,02
%
0,02
%
LOKATA 4 MIESIĄce
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,01
%
0,02
%

                  0,02
%

LOKATA 5 MIESIĘcy
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
                 0,01
%
                 0,02
%
                 0,02
%
LOKATA 6 MIESIĘcy
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,02
%
0,02
%
                  0,02
%

LOKATA 9 MIESIęcy
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,02
%
0,02
%
0,02
%
LOKATA 12 miesięcy
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,02
%
0,02
%
                 0.02
%

LOKATA 24 miesiące
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,02
%
0,03
%
0,03
%
LOKATA 36 miesięcy
OPROCENTOWANIE 
ZMIENNE W SKALI ROKU
0,03
%
0,03
%
                  0,03
%