Imienieny:
Strona Główna Mapa Strony Kontakt

Zmiana oprocentowania Rachunków ROR (dot. Umów zawartych do dnia 23.10.2012 r. włącznie)

2020-05-14 13:25:35
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, o zmianach oprocentowania środków zgromadzonych na Rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowych w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim, związanych z obniżką podstawowych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, w tym obniżką wysokości stopy redyskonta weksli, łącznie o 1,20 punktu procentowego tj. do poziomu 0,55 %.

Zmienione oprocentowanie będzie obowiązywało od 15 lipca 2020 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się w wyciągu z „Tabeli oprocentowania bankowych produktów depozytowych w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Zachęcamy do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami.

Wyciąg z „Tabeli oprocentowania bankowych produktów depozytowych w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim”

 

Lp

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w złotych

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy              

Umowy zawarte do dnia  23.10.2012 roku włącznie 

obowiązuje do 14.07.2020 r.      

obowiązuje od 15.07.2020 r.      

1.1

   do kwoty 9 999,99 zł

0,05 %

0,02 %

1.2

   od kwoty 10 000,00 zł do kwoty 19 999,99 zł

0,06 %

0,02 %

1.3

   od kwoty 20 000,00 zł do kwoty 49 999,99 zł

0,07 %

0,02 %

1.4

   od kwoty 50 000,00 złotych

0,08 %

0,02 %

 

Z poważaniem

Zarząd Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Powrót