Imienieny:
Strona Główna Mapa Strony Kontakt

Informacja dla Klientów dotycząca płatności kartą w internecie

2021-01-11 08:25:45
Aby dokonywać płatności kartą w internecie należy ustawić kod PIN dla usługi 3D Secure.

W związku z wejściem w życie dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD2) zobowiązującej do stosowania silnego uwierzytelniania (SCA) we wszystkich płatnościach internetowych dokonanych kartą, w styczniu zmianie ulegnie sposób autoryzacji tych transakcji. Aby dokonać tych płatności wymagane będzie: podanie kodu PIN ustawionego dla 3D Secure w KartoSFERZE, a następnie kodu przesłanego w wiadomości SMS na nr tel. podany w Banku. Po zalogowaniu do KartoSFERY ustaw kod PIN dla transakcji internetowych w zakładce 3D Secure, aby móc wykonywać transakcjię kartą w Internecie.

Link do Kartosfery

Powrót