Imienieny:
Strona Główna Mapa Strony Kontakt

Informacja dla Klientów w sprawie brexitu

2020-12-30 13:31:58
1 stycznia 2021 r. skończy się okres przejściowy związany z brexitem. Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania nie będzie państwem członkowskim Unii Europejskiej.
Obecnie negocjowana jest umowa o przyszłych stosunkach między UE i Wielką Brytanią. Niezależnie od faktu, czy umowa określająca ramy przyszłych stosunków Wielka Brytania - UE zostanie zawarta czy nie, od 1 stycznia 2021 r.

Wielka Brytania będzie państwem trzecim (nie będzie państwem członkowskim UE),
Wielka Brytania nie będzie częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Konsekwencją ww. procesu będą m.in. zmiany w korzystaniu z usług bankowych, które ze względu na swój transgraniczny charakter mogłyby być powiązanie z Wielką Brytanią.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu, który przygotowaliśmy wspólnie ze Związkiem Banków Polskich.

Komunikat(pdf)
Powrót