Imienieny:
Strona Główna Mapa Strony Kontakt

Informacja o zmianach oprocentowania produktów depozytowych dla Klientów indywidualnych

2020-04-30 13:20:01
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, o zmianach oprocentowania produktów depozytowych dla Klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim, związanych z obniżką podstawowych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, w tym obniżką stopy redyskonta weksli.
Powrót