Imienieny:
Strona Główna Mapa Strony Kontakt

Informacja o zmianach w „Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim” dla klientów indywidualnych (osób fizycznych) od 15 grudnia 2019 r.

2019-10-18 14:29:43
Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 grudnia 2019 roku zmianie ulega „Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim” dla klientów indywidualnych (osób fizycznych), zwana dalej Taryfą opłat i prowizji. Wprowadzone zmiany są następstwem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie płatności transgranicznych i opłat za przeliczenie waluty, które stosuje się od 15 grudnia 2019 r..

Wprowadzone zmiany związane z wejściem w życie ww. Rozporządzenia i wynikają przede wszystkim z obowiązku dostosowania:   

 - opłat pobieranych przez Bank za realizację przelewów SEPA w EUR do banków zagranicznych do opłat za realizację przelewów ELIXIR w PLN,

 - opłat za wypłaty gotówki w ramach transgranicznych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego w EUR do opłat za wypłaty gotówki w innych bankomatach w kraju (bankomatach prowizyjnych).

Wykaz zmian w Taryfie opłat i prowizji

Powrót