Imienieny:
Strona Główna Mapa Strony Kontakt

Informacja o zmianie oprocentowania produktów depozytowych dla Klientów indywidualnych.

2020-06-15 13:54:47
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, o zmianach oprocentowania produktów depozytowych dla Klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim, związanych z obniżeniem podstawowych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, w tym obniżką wysokości stopy redyskonta weksli o 0,44 punktu procentowego tj. do poziomu 0,11%.

Zmieniona wysokość oprocentowania w zależności od produktu depozytowego obowiązuje od dnia wskazanego w poniższym załączniku.

Szczegółowa informacja o zmianie oprocentowania produktów depozytowych  dla klientów indywidualnych.

Powrót