Imienieny:
Strona Główna Mapa Strony Kontakt

Informacja o zmianie Taryfy opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych od 14.03.2022 r.

2022-03-14 08:36:40
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 14 marca roku zmianie ulega „Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim” dla klientów instytucjonalnych, zwana dalej Taryfą opłat i prowizji.

Zmiany w Taryfie opłat i prowizji dotyczą Państwa wyłącznie w zakresie produktów i usług, o które zawarliście Państwo umowy z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Mając na uwadze przesłanki upoważniające Bank do zmiany stawek opłat lub prowizji, w tym m.in. wzrost rzeczywistych kosztów obsługi na skutek niezależnych od Banku czynników zewnętrznych, wzrost wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych oraz wzrost inflacji na podstawie danych publikowanych przez GUS w „Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim” dla klientów instytucjonalnych wprowadzono zmiany.

Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Wykaz zmian w Taryfie opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych:

/zmiany zaznaczono kolorem szarym/

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W ZŁOTYCH

1.

Wypłata gotówkowa z rachunku:

- bieżący

- pomocniczy

- dodatkowy na określony cel

- bieżący dla rolnika indywidualnego

-pomocniczy dla rolnika indywidualnego

 

0,2% min 10,00 zł

0,2% min 10,00 zł

0,2% min 10,00 zł

0,2% min 10,00 zł

0,2% min 10,00 zł

2.

Wyciąg odbierany w placówce Banku

/Opłaty nie pobiera się od klientów nieposiadających usług bankowości elektronicznej/

20,00 zł

Powrót