Imienieny:
Strona Główna Mapa Strony Kontakt

Obwieszczenie

2017-11-29 13:47:48
Druga licytacja lokalu mieszkalnego

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św. Zygmunt Jarosiński Kancelaria Komornicza w Ostrowcu Św. zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19.12.2017 r. o godz. 13.30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Ostrowiec Św. os. Rosochy 92/49, które posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. o nr KI1O/00056962/8. Przedmiotowy lokal znajduje się na I pietrze budynku wielomieszkaniowego, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki oraz wc i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 57,75 m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie o powierzchni 2,8 m2. Spółdzielcze własnościowe prawo lokalu mieszkalnego przysługuje dłużnikom:

Andrzej Sidor

Marzena Sidor.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 110,900,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 73.933,34 zł.

   Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej na dzień poprzedzający licytację w gotówce lub na konto komornika: PKO BP S.A. 50 1020 2674 0000 2102 0003 2631, albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

   Nieruchomość tą mozna oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś akta postępowania egzekucyjnego przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św. w dni powszednie w godz. 8-16. Elaborat szacunkowy powyższej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Druga licytacja

Powrót