Imienieny:
Strona Główna Mapa Strony Kontakt

Spłata całości lub części Subwencji Finansowej PFR 1.0

2021-07-12 12:53:56

Aby dokonać częściowej nadpłaty (spłaty), która jednorazowo pomniejszy saldo subwencji finansowej, konieczny jest kontakt Beneficjenta z Bankiem i zadeklarowanie w formie pisemnej chęci dokonani nadpłaty (spłaty). Deklaracja nadpłaty powinna odbyć się w terminie nie krótszym niż miesiąc przed planowaną datą nadpłaty.

Minimalna kwota dodatkowej spłaty ze strony Beneficjenta, która może zostać uznana jako nadpłata to co najmniej dwukrotność raty subwencji finansowej.

Wzór dyspozycji nadpłaty…

Powrót