Imienieny:
Strona Główna Mapa Strony Kontakt

Wniosek o "wakacje kredytowe"

2022-07-29 10:32:53

Od 29 lipca 2022 r. możesz złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej.
Możesz zawiesić spłatę kredytu tylko w stosunku do jednej umowy, jeśli:

  • dotyczy kredytu mieszkaniowego lub pożyczki hipotecznej udzielonych w polskich złotych, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż polski złoty,
  • została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
  • została zawarta przed 1 lipca 2022 r., a termin zakończenia okresu kredytowania przypada po 1 stycznia 2023 r.

Spłatę kredytu możesz zawiesić:

  • w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. – maksymalnie na 2 miesiące,
  • w 4 kwartale kalendarzowym 2022 r. – maksymalnie na 2 miesiące,
  • w 2023 r. – maksymalnie na 1 miesiąc  w każdym kwartale kalendarzowym

Do pobrania:

 

Wniosek o wakacje kredytowe

Powrót