Imienieny:
Strona Główna Mapa Strony Kontakt

Zmiana oprocentowania ROR

2013-08-14 12:36:47
Zmienione oprocentowanie będzie obowiązywało od 21 października 2013 roku

Uprzejmie informujemy, o zmianach oprocentowania środków zgromadzonych na Rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowych w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim, związanych z obniżką podstawowych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, w tym obniżką stopy redyskonta weksli.


 

Szczegółowe informacje znajdują się w wyciągu z „Tabeli oprocentowania bankowych produktów depozytowych w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Zachęcamy do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami.

 

Wyciąg z „Tabeli oprocentowania bankowych produktów depozytowych w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim”

 

 

Lp.

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w złotych

Zmienna stopa procentowa  w stosunku rocznym

1

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy              

  Umowy zawarte do dnia  23.10.2012 roku włącznie 

Oprocentowanie rachunków obowiązujące do dnia 20.10.2013 r.

Oprocentowanie rachunków obowiązujące od dnia 21.10.2013 r.

1.1

   do kwoty 9 999,99 zł

0,30 %

0,26 %

1.2

   od kwoty 10 000,00 zł do kwoty 19 999,99 zł

0,60 %

0,40 %

1.3

   od kwoty 20 000,00 zł do kwoty 49 999,99 zł

1,00 %

0,70 %

1.4

   od kwoty 50 000,00 złotych

1,50 %

1,10 %

 

 

Z poważaniem

Zarząd Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Powrót