Imienieny:
Strona Główna Mapa Strony Kontakt

Zmiana oprocentowania ROR od 15 sierpnia 2013 r.

2013-08-14 07:48:57
Uprzejmie informujemy, o zmianach oprocentowania środków zgromadzonych na Rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowych w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim, związanych z obniżką podstawowych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, w tym obniżką stopy redyskonta weksli.

Zmienione oprocentowanie będzie obowiązywało od 15 sierpnia 2013 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się w wyciągu z „Tabeli oprocentowania bankowych produktów depozytowych w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Zachęcamy do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami.

 

Wyciąg z „Tabeli oprocentowania bankowych produktów depozytowych w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim”

 

Lp.

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w złotych

Zmienna stopa      procentowa    w stosunku rocznym

1

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy   

Umowy zawarte do dnia  23.10.2012 r włącznie 

Oprocentowanie rachunków obowiązujące do dnia 14.08.2013 r.

Oprocentowanie rachunków obowiązujące od dnia 15.08.2013 r.

1.1

   do kwoty 9 999,99 zł

0,30 %

0,30 %

1.2

   od kwoty 10 000,00 zł do kwoty 19 999,99 zł

1,00 %

0,60 %

1.3

   od kwoty 20 000,00 zł do kwoty 49 999,99 zł

1,50 %

1,00 %

1.4

   od kwoty 50 000,00 złotych

2,50 %

1,50 %

 

Z poważaniem

Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Powrót