Imienieny:
Strona Główna Mapa Strony Kontakt

Zmianay oprocentowania produktów depozytowych dla Klientów instytucjonalnych

2020-05-08 06:59:22
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, o zmianach oprocentowania produktów depozytowych dla Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim, związanych z obniżeniem podstawowych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, w tym obniżką wysokości stopy redyskonta weksli, łącznie o 1,20 punktu procentowego tj. do poziomu 0,55 %. Zmienione oprocentowanie obowiązuje od 10.06.2020 roku.
Powrót