Imienieny:
Strona Główna Mapa Strony Kontakt
Pakiet Senior


                                                                    Koszt Pakietu 0 zł


Dedykowany jest dla osób, które przedstawią zaświadczenie świadczące o nabyciu praw emerytalnych lub decyzje o nabyciu praw do renty strukturalnej.

 • 0 zł za prowadzenie rachunku
 • 0 zł za dostęp do rachunków klienta za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej z wykorzystaniem kodów SMS,
 • 0 zł za zlecenia stałe,
 • 0 zł za aktywację usługi SMS Kontakt ,Telefonicznej usługi na hasło.
 • 0 zł za ubezpieczenie do karty debetowej


Wybierając Pakiet Senior otrzymujesz:

 • dostęp do bankowości internetowej, dzięki której zarządzasz rachunkiem nie wychodząc z domu,
 • kartę płatniczą VISA Classic Debetowa, umozliwiającą dostęp do rachunków poprzez sieć 4500 bezprowizyjnych bankomatów na terenie całego kraju,
 • możliwość cyklicznych płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty,
 • nadwyżki finansowe możesz lokować na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych lub rachunku oszczędnościowym,
 • informację o stanie środków, wysokości odsetek i obrotach na rachunku uzyskasz poprzez telefoniczną informację na hasło,
 • informację o stanie środków na rachunku uzyskasz poprzez komunikaty SMS,
 • dzięki ubezpieczeniu "bezpieczna karta" chronisz swoje pieniądze, zakupy.

Bezpieczeństwo środków na rachunku jest gwarantowane do równowartości 100.000 Euro przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Więcej na temat bezpieczeństwa na www.bfg.pl