Imienieny:
Strona Główna Mapa Strony Kontakt

RACHUNEK BIEŻĄCY ROLNICZY – to wygodny i bezpieczny sposób gromadzenia środków pieniężnych z bieżącej działalności rolniczej.

 • niska oplata za prowadzenie rachunku – tylko 2 zł

 • 0 zł – za wpłaty gotówkowe

 • 0 zł – za wypłaty gotówkowe

 • 0 zł –za dostęp do informacji o stanie środków na rachunku poprzez telefoniczną informację na hasło

 • całodobowy dostęp do rachunku przez Internet- dzięki usługom Systemu Bankowości Internetowej.

 • łatwy i szybki dostęp do środków na rachunku przy użyciu kart płatniczych Visa Bussines Debetowa wydanych do rachunku w sieć ponad 4500 bezprowizyjnych bankomatów,

 

Korzyści

 • możliwość terminowego regulowania płatności za pomocą zleceń stałych i poleceń zapłaty

 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych,

 • natychmiastowa realizacja przelewów w systemie SORBNET - wszystkie rozliczenia prowadzone w tym systemie realizowane są w czasie rzeczywistym

 • możliwość lokowania nadwyżki finansowej na lokatach, których oprocentowanie podlega indywidualnym negocjacjom.

 • możliwość korzystania z produktów kredytowych takich jak kredyt w rachunku bieżącym,

Szczegóły:

Rachunek bieżący rolniczy - przeznaczony jest dla rolników, tj:

 • osób fizycznych, których podstawowym źródłem dochodów jest działalność rolniczą

 • osób fizycznych prowadzących specjalne działy produkcji rolnej

 

Do wniosku o otwarcie rachunku, Klient powinien dołączyć dowód osobisty oraz dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności rolniczej (np. nakaz płatniczy podatku rolnego lub zaświadczenie właściwych urzędów gminy o posiadaniu lub dzierżawie gospodarstwa rolnego lub akt notarialny ).