Imienieny:
Strona Główna Mapa Strony Kontakt

Rachunek pomocniczy:

Rachunek pomocniczy służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń związanych z określonym przez Posiadacza rachunku celem, np. przedsięwzięcia inwestycyjne.

Szczegóły:

  • Rachunek bieżący przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń.

  • Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku i prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością,