Imienieny:
Strona Główna Mapa Strony Kontakt
Rachunek pomocniczy przeznaczony jest dla posiadaczy rachunkówbieżących. Otwierany jest dla wyodrębnionych środków pieniężnych naokreślone cele (np. fundusz socjalny) i służy do przeprowadzania przezposiadacza rachunku określonych rozliczeń pieniężnych.