Imienieny:
Strona Główna Mapa Strony Kontakt

Rachunki a'vista

  • bezpieczeństwo deponowanych środków,

  • dostępność środków gromadzonych na rachunku, przy jednoczesnym ich oprocentowaniu

 

Szczegóły:

  • Rachunek płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową – przeznaczony dla osób prywatnych  

  • Bezpieczeństwo przechowywanych środków pieniężnych.

  • Możliwość śledzenia na bieżąco stanu zgromadzonych środków.

  • Brak konieczności deklarowania wysokości miesięcznych wpływów.

  • Niewielka minimalna kwota wkładu, wnoszonego na książeczkę oszczędnościową, dzięki czemu produkt jest dostępny szerokiemu gronu Klientów. 

  • Rachunek dla jednostek nieposiadających osobowości prawnej - prowadzony dla jednej osoby lub większej liczby osób fizycznych (prowadzony wówczas jako rachunek wspólny), będących członkiem rady rodziców, komitetu rodzicielskiego lub innych organizacji zrzeszających rodziców i uczniów, jak również innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębne ustawy nie przyznają zdolności prawnej, w tym: PKZP, SKO

 

Oprocentowanie


Rachunek płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową

Oprocentowanie
zmienne w skali roku
0,02
%
Rachunek płatny na każde żądanie dla rad rodziców i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym PKZP, SKO
Oprocentowanie
zmienne w skali roku
0,02
%