Imienieny:
Strona Główna Mapa Strony Kontakt

Karta Visa Classic Debetowa

Karta Visa Classic Debetowa jest kartą powiązaną z rachunkiem oszczędnościowo- rozliczeniowym, która umożliwia dokonywanie płatności gotówkowych i bezgotówkowych w ramach środków zgromadzonych na rachunku, a także dostępnych w ramach limitu debetu lub kredytu odnawialnego w rachunku oszczędnościowo –rozliczeniowym.

Korzyści:

 • komfort - klient ma stały dostęp do środków na rachunku, dzięki czemu nie ma potrzeby odwiedzania Banku i nie jest zależny od godzin pracy Banku,

 • łatwy i szybki dostęp do gotówki dzięki szerokiej sieci ponad 4500 bankomatów bez prowizji (lista bezprowizyjnych bankomatów - pobierz)

 • szybkość - środki w systemie autoryzacyjnym aktualizowane są w momencie dokonania wpłaty na rachunek

 • możliwość dokonywania płatności w Internecie

 • poczucie bezpieczeństwa - korzystając z kart płatniczych klient unika konieczności noszenia przy sobie większych kwot pieniędzy i nie naraża się na ich utratę

 • możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty

 • bezpłatne ubezpieczenie

 Szczegóły:

 • karta z mikroprocesorem - doskonale zabezpieczona

 • limit transakcji:

  • maksymalny dzienny limit dla wypłat gotówki – 3 000 zł

  • maksymalny dzienny limit operacji płatniczych – 5 000 zł

   okres ważności karty: 3 lata

Ubezpieczenie:

Do karty Visa Classic Debetowa dodajemy automatycznie bezpłatne ubezpieczenie „PAKIET BEZPIECZNA KARTA”.
Chroni Twoją kartę, Twoją gotówkę i Twoje wydatki!

 

PAKIET BEZPIECZNA KARTA:  

 • Ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty - pokrywające szkody polegające na utracie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Ubezpieczonego – w przypadku jeśli doszło do kradzieży, przywłaszczenia, kradzieży z włamaniem, utraty na skutek rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego lub zagubienia karty i szkoda powstała na skutek dokonania transakcji przez osobę nieuprawnioną przy użyciu tak utraconej karty - od chwili jej utraty do momentu zastrzeżenia karty.

 • Ubezpieczenie gotówki od rabunku pobranej przez Posiadacza karty z bankomatu - pokrywające szkody polegające na uszczupleniu mienia w wyniku kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego  – jeśli szkoda powstała w ciągu 24 godzin od chwili pobrania utraconej gotówki z bankomatu.

 • Ubezpieczenie zakupionego towaru – pokrywające szkody polegające na uszczupleniu mienia zakupionego za pomocą karty na terenie RP. Przedmiotem ubezpieczenia są towary zakupione za pomocą karty płatniczej, których wartość jest nie mniejsza niż 200 zł. Przedmioty są objęte ochroną w okresie 30 dni od daty zakupu.

 • Ubezpieczenia mienia – pokrywające szkody polegające na zniszczeniu lub utracie mienia na Terenia RP. Przedmiotem ubezpieczenia są: portfel, teczka, plecak itp.., klucze, dokumenty (dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, paszport), karty płatnicze utracone w związku z zajściem zdarzenia ubezpieczeniowego.

Zastrzeganie kart:

W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:

 • telefonicznie pod numerem (86) 215 50 50 lub 0801321456 (serwis Banku BPS S.A. jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu)

 • osobiście w dowolnej jednostce Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Św., w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.

Dokonując telefonicznego zastrzeżenia karty należy podać dane pozwalające na identyfikację karty, która ma być zastrzeżona oraz niezwłocznie potwierdzić zastrzeżenie w placówce Banku w formie pisemnej.