• Rachunki a’vista

  Rachunki a’vista

  • bezpieczeństwo deponowanych środków,

  • dostępność środków gromadzonych na rachunku, przy jednoczesnym ich oprocentowaniu

  Szczegóły

  • Rachunek płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową – przeznaczony dla osób prywatnych  

  • Bezpieczeństwo przechowywanych środków pieniężnych.

  • Możliwość śledzenia na bieżąco stanu zgromadzonych środków.

  • Brak konieczności deklarowania wysokości miesięcznych wpływów.

  • Niewielka minimalna kwota wkładu, wnoszonego na książeczkę oszczędnościową, dzięki czemu produkt jest dostępny szerokiemu gronu Klientów. 

  • Rachunek dla jednostek nieposiadających osobowości prawnej - prowadzony dla jednej osoby lub większej liczby osób fizycznych (prowadzony wówczas jako rachunek wspólny), będących członkiem rady rodziców, komitetu rodzicielskiego lub innych organizacji zrzeszających rodziców i uczniów, jak również innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębne ustawy nie przyznają zdolności prawnej, w tym: PKZP, SKO

  Oprocentowanie

  • RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ : OPROCENTOWANIE ZMIENNE W SKALI ROKU - 0,02 %
  • RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, W TYM PKZP, SKO: OPROCENTOWANIE ZMIENNE W SKALI ROKU - 0,02 %

  CENTRALA

  ul. Wardyńskiego 15a
  27-400 Ostrowiec Św.
  tel: 41 263-33-32, 266-12-10
  fax.41 263-31-13 

   

  O/Waśniów

  ul. Zielona 3
  27-425 Waśniów
  tel:41 264-60-19,
  fax:41 264-61-24

  O/Nowa Słupia

  ul. Rynek 4
  26-006 Nowa Słupia
  tel: 41 317-72-67, 41 317-70-61

  O/Łagów

  ul. Iwańska 10
  26-025 Łagów
  tel: 41 307-41-26

  O/Baćkowice

  27-552 Baćkowice 82A
  tel: 15 868-62-03

  POK Ćmielów

  ul. Rynek 50
  27-440 Ćmielów
  tel: 15 861-54-67

  POK Kunów

  ul. Warszawska 45
  27-415 Kunów
  tel: 41 261-12-39

  POK Bałtów

  Bałtów 32C
  27-423 Bałtów
  tel: 41 264-12-89

  POK Łagów (budynek Urzędu Gminy)

  ul. Rynek 62
  26-025 Łagów
  tel: 797-905-553