Skip to main content
 • ZASTRZEŻENIA

ZASTRZEŻENIA

BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

 Zastrzeganie dokumentów tożsamości

Utraciłeś dokument?

Nie ryzykuj - zastrzeż go w Banku!

Chroń najcenniejszy skarb - swoją tożsamość!

Zarówno Klienci Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim

jak i osoby nie będące klientami Banku mają możliwość dokonania zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych

dokumentów tożsamości.

W dowolnej placówce naszego Banku każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:

 • dowód osobisty,

 • tymczasowy dowód osobisty,

 • prawo jazdy,

 • książeczka wojskowa,

 • książeczka marynarska,

 • paszport,

 • karta stałego pobytu,

 • dokument zagraniczny,

 • inny dokument (niezdefiniowany),

 • oraz dowód rejestracyjny, karty.

 Za przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości pobiera się opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na www.dokumentyzastrzezone.pl