Skip to main content

Przelew natychmiastowy – Ekspress Elixir dostępny w naszym Banku!

04-07-2024

express elixir

 

Chcesz, aby pieniądze znalazły się od razu na koncie odbiorcy?

Wybierz opcję przelewu natychmiastowego Express Elixir.

W ciągu zaledwie kilku sekund przelew z Twojego konta trafi na dowolny rachunek w banku, który jest uczestnikiem systemu Expres Elixir.

Zlecenia mogą być składane zarówno w Placówkach Banku jak i za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Jak działa Express Elixir?

Aby móc złożyć dyspozycję realizacji przelewu natychmiastowego, konieczne jest, aby bank odbiorcy przelewu był dostępny w systemie i realizował przelewy natychmiastowe (lista banków realizujących przelewy natychmiastowe dostępna jest na stronie internetowej http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci).

  • Dyspozycja przelewu natychmiastowego może zostać złożona 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, z wyłączeniem przerwy w godzinach 18:00-19:00.
  • Zlecenia realizowane są wyłącznie w PLN na rachunki w innych bankach krajowych i nie obejmują przelewów na rachunki Urzędów Skarbowych (US), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i organów celnych.
  • Dyspozycja przelewu natychmiastowego może zostać złożona wyłącznie z datą bieżącą.
  • Maksymalna kwota pojedynczego przelewu natychmiastowego wynosi 10.000 zł.
  • Opłata za realizację przelewu Express Elixir pobierana jest zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych przez jednostki organizacyjne Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim.