• WŁADZE BANKU

Zarząd

Prezes Zarządu

mgr Zdzisław Szostak

 

Wiceprezes Zarządu - Główny Księgowy 

mgr Beata Mozal

 

Członek Zarządu

mgr Jacek Kosikowski

Skład Rady Nadzorczej

Kuzka Marian - Przewodniczący Rady

Jabłoński Marcin- Zastępca Przewodniczącego Rady

Maria Węglarska - Sekretarz Rady

Białas Małgorzata - Członek Rady

Borys Helena - Członek Rady

Górczyńska  Monika - Członek Rady

Gaździk Jerzy- Członek Rady

Haraźny Piotr - Członek Rady

Jabłoński Jan - Członek Rady

Szczygieł Andrzej  - Członek Rady

Wójcik Wojciech- Członek Rady