Skip to main content
  • DOKUMENTY

DOKUMENTY

Zarząd Banku w Ostrowcu Świętokrzyskim oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz.Urz. KNF poz.17) stanowiące Załącznik do niniejszego oświadczenia.

Oświadczenie Banku

Zasady Ładu Korporacyjnego

Schemat organizacyjny w Banku Społdzielczym

Polityka wynagradzania pracowników

Statut Banku Spóldzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Informacja dla klentów Banku Spółdzielczego o składaniu reklamacji

Informacja system kontroli_wewnetrznej

Informacja art 22aa

Polityka konf inter 2021

Polityka informacyjna 12.2022

Informacja z Rek. M_2022

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału

Informacja_zarzadzania_ryzykiem_plynnosci_2022

Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego