• Aktualności
  • Zmiana oprocentowania produktów depozytowych dla Klientów indywidualnych

Zmiana oprocentowania produktów depozytowych dla Klientów indywidualnych

02-01-2023

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, o zmianach oprocentowania produktów depozytowych dla Klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim, związanych z podwyższeniem podstawowych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, w tym podwyższeniem wysokości stopy redyskonta weksli.

 

Zmieniona wysokość oprocentowania obowiązuje od dnia 03.01.2023 r..