Skip to main content
  • Aktualności
  • Zmiana oprocentowania produktów depozytowych dla Klientów indywidualnych od dnia 30.10.2023 r..

Zmiana oprocentowania produktów depozytowych dla Klientów indywidualnych od dnia 30.10.2023 r..

24-10-2023

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, o zmianach oprocentowania produktów depozytowych dla Klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim, związanych z obniżeniem podstawowych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, w tym obniżką wysokości stopy redyskonta weksli o 1,00 punkt procentowy tj. do poziomu 5,85%.

Zmieniona wysokość oprocentowania obowiązuje od dnia 30.10.2023 r..

 

Wyciąg z „Tabeli oprocentowania bankowych produktów depozytowych w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim” zawierający zestawienie produktów depozytowych, w których dokonano zmiany oprocentowania